Concursul Naţional de Dramaturgie 2020-2021


Juriul Concursului este aprobat de Senatul UNITEM în următoarea componenţă:

 

Ion FURNICĂ, actor, Artist Emerit, Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”, Cahul

Ludmila Gheorghiță, actriță, Artistă Emerită, Teatrul Național „Satiricus I.L.Caragiale”

Gheorghe CRUDU, actor, Artist Emerit, Teatrul Național „V.Alexandri”, Bălți 

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T U L

Concursului de Dramaturgie Naţională

23 noiembrie 2020 –  1 februarie 2021

 

 ORGANIZATORI:

Uniunea Teatrală din Moldova (UNITEM)

 I. OBIECTIVUL:

1. Dezvoltarea procesului teatral în Republica Moldova.

2. Descoperirea noilor piese dramatice ale autorilor autohtoni.

3. Promovarea dramaturgiei contemporane din Republica Moldova.

 

II. PARTICIPARE:

    La Concurs participă dramaturgi consacraţi şi debutanţi, cu opere dramatice care nu au fost publicate ori montate anterior şi nu au participat la ediţiile precedente ale concursurilor naţionale de dramaturgie.

 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Lucrările sunt prezentate în trei exemplare, având un motto pe foaia de titlu, ce nu trebuie să conţină numele dramaturgului, cât şi un plic închis, în interiorul căruia va fi indicat numele, adresa, telefonul de la domiciliu, copia buletinului de identitate. Daca vor fi prezentate prin  poștă se va face la adresa: Chișinău, str.Pușkin, 24, et.3, bir.45, Uniunea Teatrală din Moldova „pentru Concursul de Dramaturgie Naţională”.

Până la 08 februarie 2021,  juriul va desemna piesa câştigătoare.  Aceasta va fi editată în colecţia UNITEM, cu susţinerea financiară completă a Uniunii, va fi premiată în cadrul Galei UNITEM 2020 şi propusă spre montare pe scenele teatrelor din Republica Moldova .

            Cele 3 persoane (regizori, dramaturgi, actori, critici de teatru), care vor accepta calitatea de membru al Juriului,  nu au dreptul să participe cu piese proprii  la Concursul de Dramaturgie.