Concursul Naţional de Dramaturgie 2021-2022


  

UNIUNEA TEATRALĂ DIN MOLDOVA

 

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T U L

Concursului de Dramaturgie - 2022

 

14 februarie 2022 –  30 august 2022

 

ORGANIZATORI:

Uniunea Teatrală din Moldova (UNITEM)

 

I. OBIECTIVUL:

1. Dezvoltarea procesului teatral în Republica Moldova.

2. Descoperirea noilor piese dramatice ale autorilor autohtoni.

3. Promovarea dramaturgiei contemporane din Republica Moldova.

 

II. PARTICIPARE:

    

            La Concurs participă dramaturgi consacraţi şi debutanţi, cu opere dramatice care nu au fost publicate ori montate anterior şi nu au participat la ediţiile precedente ale concursurilor naţionale de dramaturgie.

 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

     Piesele sunt prezentate în trei exemplare, foaia de titlu nu trebuie să conţină numele dramaturgului, având indicat doar un moto. Aparte se va prezenta un plic sigilat, unde pe exterior va fi indicat tot acest motto, iar în interior va fi numele, adresa, telefonul participantului. Daca piesele vor fi prezentate prin  poștă se vor expedia la adresa: Chișinău, str.Pușkin, 24, et.3, bir.45, Uniunea Teatrală din Moldova „Pentru Concursul de Dramaturgie Naţională”.

Până la 05 septembrie 2022,  juriul va desemna piesa câştigătoare.  Aceasta va fi editată în colecţia UNITEM, cu susţinerea financiară completă a Uniunii, va fi premiată în cadrul Galei UNITEM 2022 şi propusă spre montare pe scenele teatrelor din Republica Moldova .

            Cele 3 persoane (regizori, dramaturgi, actori, critici de teatru), care vor accepta calitatea de membru al Juriului,  nu au dreptul să participe cu piese proprii  la Concursul de Dramaturgie.

 

Juriul Concursului este aprobat de Senatul UNITEM în următoarea componenţă:

 

Alina CARP, actriță, Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”, Cahul

Ion JITARI, actor, Teatrul Republican „Luceafărul”

Natalia LUPACESCU, actriță,Teatrul Național „V.Alecsandri”, Bălți 

 

 

Relații la telefon: 022 22-41-38 – Sofia Stratulat

Email:uniuneateatrala70@gmail.com

                                                     

Chișinău – 2022